За агресията у подрастващите, както и за неволите на един човек, който и бездруго не

…смята да става учител.

Тоест аз. С други думи… Ми добре, ще почна отначало. Май не съм споменавала, но следвам Педагогика на обучението по музика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Това означава следното: аз явно съм всестранно развита личност, с много интереси, които се поддържат в процес на постоянно подхранване. Между другото, по-вероятното е да означава, че още не знам какво точно искам от живота. Или че Животът хабер си няма какво има намерение да прави с мен. Думата ми е обаче за това, поради което липсвах толкова дълго време и оставих блога си да плаче сиротно. А то беше защото хем на работа ме затрупаха с (дишам дълбоко) поръчения, които ако можеше да бъдат готови година преди да ми ги дадат, хем трябваше да ходя в Шумен. За текуща практика. Да преподавам с други думи. Известно време бълвах html-и (това заради работата) и развивах ускорен курс, който смятам да нарека „Да усвоим Романтизма в музиката за 40 минути“(това пък заради следването). Има още