Exclusive: Потвърдена е смъртната присъда за българската дипломация!!!

Банално заглавие, признавам. Седях и пет минути гледах в монитора, опитвайки се да измисля нещо, което да не звучи като престояло клише, но не успях. Но и да бях успяла – какво? Нима вонята на загнило щеше да се превърне в аромат на рози?! Има нещо тук, което никак не е наред, нещо много болно, нещо изкривено, нещо в нас. И това не е от днес, не е състояние, което ни е сполетяло внезапно и ненадейно. Има още