Защо е Евгени Минчев?

Въпросът е от екзистенциално-философско значение. Така например ние не знаем дали когато е изключен телевизорът Евгени Минчев съществува. Не знаем нищо. Вселената е пълна със загадки. Една от тях е въпросния ватман, самоназначил се за ролята на гуру на елита. Каква е дейността му? С какво се занимава? От какво печели? Галактика от въпросителни… На базата на какво си позволява да взема отношение по най-разнообразни въпроси – от българското участие във войната в Ирак, до капацитет, изказващ гледна точка за участвалите в „Пълна промяна“? Има още