@_@

Здравейте, искам само да споделя една идея за филм
, може да ви се стори малко глупава или налудничава но не е плод на извратеното ми съзнание тъй като подобен род филми и идей мисля 4е ве4е отдавна саществуват, – на една от луните на Има още

Храната е изкуство

и ние искаме да станем част от нея

Не съм много запозната със столичните заведения, но наскоро се срещнах задочно с пицария „Ветрило“.  Понеже щото едно аверче, Коцето, за обяд в офиса си поръчал храна оттам и ето какво получил: Има още

Й2

Като стана дума за Й, че се сетих за нещо.

Й-то е особено опасна и нелечима явно болест, но тя води до някои, извинете, до някой тежки последици. Както вече споменах, думата „полицай“ от известно време е множественото число на думата „полицай“. Да, съзнавам как звучи. Там е работата, че съм била в много дълбока грешка. Найстина. Единственото число на въпросната дума не е „полицай“, всъщност то е „полицаи“. Ако бродите из форуми няма начин да не сте се срещали с явлението. Най-често, пардон, наи-често то се изявява в подобен вид:

„Кои ще ми каже ,кой филми да гледам?“

Иначе казано, в момента тече неофициална езикова реформа, която цели пълната и повсемстна замяна на „И“ с „Й“ и обратно. Мйсля да вляза в крак с новата мода.

Така де. Коя съм аз, че да се цепя от колектйва?

Напоследък все по-често човек може да се натъкне на надпйс като „Не паркираи! Гараж!“ Или по-конкретно, за да съм съвсем точна, един авер, Жоро, се сблъскал челно днес във въпросното послание. В този призив, ох, йзвйнете, в тозй прйзйв (трудно е, но не е невъзможно да се свйкне да се пйше така) йма допусната една правопйсна грешка. Правйлното бй бйло „Не паркйраи! Гараж!“ Ето това вече е друга работа.

Найстйна мйсля, че е краино време да се вземат някакви меркй й да се узаконй сйтуацйята.

Й така, четете й плачете. Ето вй гй новйте правйла:

Там, където се чете „И“, се пйше „Й“. Това, което вй удря в главата с яростното прйсъствйе на „Й“, се пйше „И“. Пройзнася се „Кои са били тези патриции?“, но се пйше „Кой са бйли тезй патрйций“. Йскам да кажа, че новата форма за множествено чйсло е „ий“, тъи като така е навлязла в ежедневната пйсмена реч. Тоест, Чете се „патриции“, но въпрекй че трябва да се напйше „патрйцйй“, от уваженйе към новйте реформаторй на езйка, засега това нещо си остава „патриций“. Точно така, й първото „и“ сй е „й“. Още на са почнали да го пйшат „й“.

Й така, не се отчваиваите, корабът потъва, но вода йма за всйчкй, не се блъскаите.

В заключенйе, на тая страна не й трябва нйто земетресенйе, нйто таифун, нйто някакво друго прйродно бедствйе. Но това е друга тема, по която ще пйша друг път.

Пълен член за един по-добър свят

Другари и другарки, включвам се в новата инициатива за ограмотяване на българското блогърство. След като под статията ми „Незнам“ се разписаха хора, които се чудиха какво па му е лошото на това човек да е неграмотен и да не знае как се образува множественото число в българския език, признавам си, озадачих се. Но да оставим това!

Предлагам ви да се включим в тази инициатива със същата жар, с която браним Странджа и милеем за забраната на цигарите и изкореняването на тютюневите поля в световен мащаб.

И помнете: Всеки пълен член – бомба, всяка запетая – летяща крепост в сърцето на Неграмотността и Империализъма!