Quo vadis, vulva hypnotica?

Чистата ми човешка радост, породена от спасяването на чилийските миньори, беше ненавременно помрачена от откритието, че Пернишкият университет по телекомуникации, компютри и архитектура не се казвал съвсем така, че не стига това, ами безвременно и спонтанно бил наречен Европейски политехнически университет в Перник. А щеше да е толкова хубаво да си остане така, както бе речено изначално! Нали се казва, че това, което първо ти дойде на ума, идвало направо от сърцето? Следователно, каква е причината внезапно да смени гордото си наименование? А вече виждах филиала на катедрата по Зимбабвийска архитектура, средиземноморска педагогика и албано-литовска алопатия, който без съмнение скоро ще се открие я в Каспичан, я в Сунгурларе, но както е тръгнало, с далеч по-неитересно име. Има още