Казусът „Читанка“

Мисля, че е време за едно уточнение.

Писала съм и преди за интернет-пиратството, но с времето възгледите ми претърпяха съществена промяна. В конкретния случай, касаещ Читанката, аз виждам нещата по следния начин: Има още