Великото преселение

Честито. 60 автобуса в Кърджали вече дойдоха. Тъкмо излъчиха репортажа по бtv. Акцентът пада върху Мириям, студентка. Май в Истанбул. Дума български не знае и как и защо въобще има българско гражданство, е неизвестно. На развален английски с анадолски акцент обяснява въодушевено, че идва да гласува.

Ама моля ви се, направете се на умни, снобейте, закълнете всички като маскари (всички без вас, нали, то се подразбира) и ги накажете. Стойте по-далеч от секциите утре, че да не се урочасате нещо. Мириям и баба й въобще няма да се хабят да разсъждават върху толкова екзистенциални въпроси като „има ли смисъл от гласуването и ако да – какъв“. Знаят как изглежда числото 4 и това е всичко, от което имат нужда.

И не, това не е антитурски, а анти-ДПС пост. Странно е, но двете понятия не са тъждествени.

–––––
А ето отново статия от Марин Трошанов.

Реклами