Й2

Като стана дума за Й, че се сетих за нещо.

Й-то е особено опасна и нелечима явно болест, но тя води до някои, извинете, до някой тежки последици. Както вече споменах, думата „полицай“ от известно време е множественото число на думата „полицай“. Да, съзнавам как звучи. Там е работата, че съм била в много дълбока грешка. Найстина. Единственото число на въпросната дума не е „полицай“, всъщност то е „полицаи“. Ако бродите из форуми няма начин да не сте се срещали с явлението. Най-често, пардон, наи-често то се изявява в подобен вид:

„Кои ще ми каже ,кой филми да гледам?“

Иначе казано, в момента тече неофициална езикова реформа, която цели пълната и повсемстна замяна на „И“ с „Й“ и обратно. Мйсля да вляза в крак с новата мода.

Така де. Коя съм аз, че да се цепя от колектйва?

Напоследък все по-често човек може да се натъкне на надпйс като „Не паркираи! Гараж!“ Или по-конкретно, за да съм съвсем точна, един авер, Жоро, се сблъскал челно днес във въпросното послание. В този призив, ох, йзвйнете, в тозй прйзйв (трудно е, но не е невъзможно да се свйкне да се пйше така) йма допусната една правопйсна грешка. Правйлното бй бйло „Не паркйраи! Гараж!“ Ето това вече е друга работа.

Найстйна мйсля, че е краино време да се вземат някакви меркй й да се узаконй сйтуацйята.

Й така, четете й плачете. Ето вй гй новйте правйла:

Там, където се чете „И“, се пйше „Й“. Това, което вй удря в главата с яростното прйсъствйе на „Й“, се пйше „И“. Пройзнася се „Кои са били тези патриции?“, но се пйше „Кой са бйли тезй патрйций“. Йскам да кажа, че новата форма за множествено чйсло е „ий“, тъи като така е навлязла в ежедневната пйсмена реч. Тоест, Чете се „патриции“, но въпрекй че трябва да се напйше „патрйцйй“, от уваженйе към новйте реформаторй на езйка, засега това нещо си остава „патриций“. Точно така, й първото „и“ сй е „й“. Още на са почнали да го пйшат „й“.

Й така, не се отчваиваите, корабът потъва, но вода йма за всйчкй, не се блъскаите.

В заключенйе, на тая страна не й трябва нйто земетресенйе, нйто таифун, нйто някакво друго прйродно бедствйе. Но това е друга тема, по която ще пйша друг път.

Advertisements

15 thoughts on “Й2

 1. незнам накаде отива светът ,незнам…

  хареса ми това за неофициалната езикова реформа 🙂 то е направо революция даже.

 2. Моля те, моля те, нека да обърнем й правйлото за двоино „Н“

  Вместо:

  1. военен – военнй
  2. особен – особено

  нека да бъде:

  1. военен – военй
  2. особен – особеннй

  Става лй?

  Ако пък кандйсаш да прйемем за употреба й „незнам“, „нейскам“ й „немога“, направо ще те предложа за Будйтел.

  Deal? 🙂

 3. “ — Време е, ние, учените, тоест, да се соберем и влезнем в соглашение… трябва да оправим язика и прочия.“
  Изразяваше са по книжовно и говореше на мющериите си още Иванчо Йотата, което иде да рече: – Вопросът е сюблимен и исторически!

 4. На мен пък оДавна ми се 6те да се легали3ира употребата на 4етворки, 6естици и троикй в писмената ре4. Десеткй хйлядй тйинеиджъри няма как да гре6ат!

  със 3драве!

 5. Вж. Вазов, И. „Чичовци. Галерия от типове и нрави български в турско време“. Гл. „Иванчо Йотата“.

  Очевидно, като нямаме вече j в азбуката, Иванчовците са си харесали й. Сигурно винаги има някакъв правописен аспект, който масово обърква хората. Аз например не мога да запомня реформираните правила за употреба на запетайката (старите изискваха много повече запетайки). А се водя за сравнително грамотен човек.

 6. ПО ПОВОД „НЕЗНАМ“
  За бансканлиите – добре. Обаче я си представи госпожица –––––ийка, на която правилното писане и е трудничко /не и се налага често да го прави и поради тази причина не се забелязва/, работеща във фирма, която ежедневно има контакти с всякави институции и точно тази госпожичка на делова среща изтърсва лафове като „облякана“, „този не го понасям платонически“ и за да поинтимничи с костюмираните важни гости споделя как и е паднал и се изгубил „таза“ на предната лява гума.

  Малииииииииииии. Голям срам падна!!!!!!!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s