Трудът краси човека?!

Да бе, да…

Ако по едно нещо няма и не бива да има разногласия, това е постулатът, според който мързелът е най-естественото състояние на човека. Хората, които твърдят, че обичат да работят, трябва да бъдат затваряни в здравоукрепени тъмници и да не ги пускат навън. Това е положението. Има още