Професия „интелектуалец’

Има такава професия. Странна е, незнайно колко е доходоносна, но я има. Има си предпоставки за нейното създаване, има си и причини за нейната еволюция. По нашенски. Въпросът за формирането на нашенския, роден интелектуалец неизбежно ни кара да хвърлим някой и друг бегъл поглед назад в историята на Двадесети век, съсредоточен в района на Русия през далечната 1917 година, когато се случва събитието, известно под кодовото име ВОСР.

Иначе казано Велика Октомврийска Социалистическа Революция, състояла се по нов стил на 7 ноемврий същата тази година. Като оставим настрана причините, довели до това събитие, преглъщайки полемиките в търсене на виновния и хвърляйки по едно око към недоказаните хипотези, гласящи, че това се е случило, защото на борда на крайцера “Аврора” внезапно, но пък напълно обяснимо свършила водката, ще преминем към следствието: народните маси вземат властта в ръцете си (или поне част от тях са убедени, че това са направили, друга част се чудят защо нямат власт, след като и те са част от същата тази маса, а трета част се опитва да убеди тази част, която е взела властта, че и тя е народна маса и ако може на това основание да не я пращат в ГУЛАГ, но обикновено не се получава) и в даден момент не знаят какво да правят с нея. Има още