Между сезоните

Зимата е болна и има температура. Някакъв противен бацил е я повалил и сега тя има силна треска. Растенията покълнаха от жегата, а трябваше да спят дълбоко под плътен, пухен бял юрган. Мечките не могат да заспят зимен сън. Още малко и птиците ще почнат да се връщат от юг… Наоколо всичко е като някакъв неестествен псевдотропик, нищо не си е на мястото. Никак не е хубаво това! 😦