Нереален свят

Светът потънал е в мъгла и сякаш е попаднал в облак. Светът е призрачен и нереален. Вървя сред ефимерна белота, обгръщаща ме сякаш е прегръдка на любовник, а около мен се движат призрачни създания. Появяват се като ангели сред кълбестите облачни валма, загърнали лицата си в шалове и после пак изчезват, потеглили към своя собствен, фантастичен свят. В такива дни реалността се губи, разтапя се като снежинка в топла длан, за да се открие това, което инак е незримо за очите. Звуците се променят, заглъхват и изтляват, сякаш ги издават призрачни създания. Има още