Кат Русия няма втора…

Адски прав е бил дядо Славейков, ужасно много прав. Тази необятна земя, дето е само на един хвърлей от нас, е мистерия. Земя на невероятни гении, майка на ужасяващи престъпници. Свят от друго измерение, със своя култура, със свои разбирания, непонятни за никой друг. Страна на комплекси. Коя друга нация решава, че е срамно да бъде себе си и се опитва да се замени с някоя друга? Защо Петър Първи, този руски богатир, този гигант с ръст над два метра, който в тълпата се възвисява с цяла глава над останалите, полага толкова голямо усилие да унищожи традиции, култура и роден език сред аристокрацията? Докато всяка друга държава се опитва да наложи своята собствена култура по останалия свят, изхождайки от собствената си горделивост и вяра, че е по-велика от всички останали страни, Русия панически бяга от себе си, от майчиния си език дори, и се опитва да се подмени, да извърне своята същност, да спре да бъде такава, каквато е. Има още