Хей, будители народни, цял низ светли имена…

Днес е Денят на народните будители, но кой знае защо, не ми се пишат надъхващи и патриотични слова. Редно е да задам дежурният въпрос, който гласи: „А къде са днешните народни будители?!“, но той е толкова изтъркан от употреба, че просто е излишен. Както е излишен и отговорът му – че ги няма. Днес трибуна за народни будители няма, затова пък хора, които се самоизживяват като глас народен, винаги си намират трибуна. Впрочем такива личности винаги е имало, всички ги познаваме твърде добре. Те знаят отговора на всеки въпрос, те умеят да надвикат глъчката в кръчмата и с чаша в ръка заклеймяват нередностите в света, както и дават решения на съответните злини. Решенията пък най-често започват с: „Ако остане на мен, аз ще ги…!!!!“ Има още